Het thema uitgelicht

'How smart is your business – Hoe digitaal is uw succes?’

Het thema van Business Awards Baronie van Breda 2019 was ‘How smart is your business – Hoe digitaal is uw succes?’. Nieuwe technologieën veranderen de wereld en bieden enorme kansen, maar ook bedreigingen. Organisaties ontkomen niet aan de digitale transformatie. Lees hier meer over het centrale thema. 

How smart is your business?

Stel uw onderneming kandidaat en ding mee

Het thema van de Business Awards Baronie van Breda 2019 is ‘How smart is your business – Hoe digitaal is uw succes?’. Welke onderscheidende organisaties hebben ingespeeld op technologische innovatie, veranderingen, uitdagen en kansen?

Alle organisaties uit de Baronie van Breda kunnen zich kandidaatstellen en meedingen naar de prestigieuze Business Awards Baronie van Breda! Het winnen van de Business Awards Baronie van Breda levert naast eeuwige roem, ook volop exposure en media-aandacht op. Het zal bovendien een extra boost geven aan alle betrokkenen én de medewerkers van uw organisatie.

Criteria waaraan uw organisatie moet voldoen

Ontdek of uw organisatie in aanmerking komt

Nieuwe technologieën veranderen de wereld en bieden enorme kansen, maar ook bedreigingen. We zien hoe hele industrietakken veranderen en bestaande organisaties worden bedreigd door nieuwkomers op de markt. Traditionele product- en service georiënteerde businessmodellen worden vervangen. Deze transformatie gaat hand in hand met een nieuwe manier van werken en communiceren, waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen.

Organisaties ontkomen niet aan een digitale transformatie. Welke succesvolle stappen heeft u gezet, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de continuïteit van uw organisatie? Hoe geïntegreerd is uw aanpak met zichtbare resultaten ten aanzien van een hogere productiviteit, verbeterde processen en schaalbaarheid? 
 

Twee hoofdthema's

Het thema van de Business Awards Baronie van Breda 2019 valt uiteen in twee hoofdthema’s die veelal natuurlijk ook weer met elkaar verbonden zijn. Beide thema’s zijn gelijkwaardig om te kunnen winnen. 

Organisaties excelleren op:

  • Automatisering rondom het primaire proces / de fysieke operatie. 
    Denk aan Internet of Things (IoT), 3-D printing of Robotics. Andere disruptieve toepassingen kunnen hier ook onder vallen.
  • Online klant- en leveranciersrelaties en klantbeleving. 
    Denk aan het gebruik van innovatieve apps, social media, (big) data analyse, inzet van kunstmatige intelligentie (A.I.), virtual reality (V.R.). 

Co-kandidatuur is mogelijk, bijvoorbeeld van een logistiek bedrijf die toepassingen van een andere organisatie implementeert in zijn bedrijfsvoering.