Martin van der Bijl

Wethouder Economische Zaken en Sociaal Domein (VVD)


Martin van der Bijl is Wethouder Economische Zaken en Sociaal Domein bij gemeente Etten-Leur (VVD). In zijn portefuille heeft hij de gebieden Economische Zaken, Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie, Jeugd en Handhaving, Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning en Wijkgericht werken. Martin is een verbinder tussen bestuur en organisatie, een netwerker, bestuurlijk sensitief en resultaatgericht.