Paul Rüpp

Bestuursvoorzitter Avans Hogescholen

“Avans Hogeschool steunt van harte het initiatief van de Stichting Business Awards Baronie van Breda. Niet in de laatste plaats omdat Avans ruim 30.000 studenten opleidt tot beroepsprofessionals die daarmee een baan in het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en instellingen vinden. Ook met de duizenden stageplaatsen staan wij voortdurend in contact met vele bedrijven in en om Breda. Daarbij hechten we niet alleen belang aan een goede samenwerking met het bedrijfsleven maar ook met overheden. Met de Business Awards wordt die smenwerking ook weer goed zichtbaar. We zijn blij dat we de criteria en de vragenlijsten ten behoeve van het selectieproces naar de uiteindelijke nominaties mee inhoud hebben mogen geven. Dat bevestigt onze positie en maakt mij trots op Avans Hogeschool.”