Verbondenheid tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers

De Baronie van Breda staat voor een uitdaging om zich stevig en aantrekkelijk te positioneren. Hierbij is het belangrijk dat Ondernemers, Overheden en Onderwijsinstellingen (de 3 O’s) met elkaar samenwerken. Met de Business Awards Baronie van Breda willen wij bijdragen aan een nauwe verbondenheid.

Als één van de vier grote Brabantse economische regio’s staat de Baronie van Breda aan de vooravond van grote veranderingen. Het is daarbij van belang de kansen te pakken en beschikbare middelen goed in te zetten. En dat kan alleen als de handen van de diverse partijen ineen worden geslagen en er wordt samengewerkt in een eenduidige richting. Een richting die bepaald wordt door de geografisch gunstige ligging, een breed aanbod van bedrijvigheid en onderwijs en een goed ontwikkelde handelsgeest en onderwijsstructuur.
 

Ondernemers, Overheden en Onderwijsinstellingen

Voor het behoud en groei van deze economische regio kan het potentieel nog beter worden uitgebaat. Dat begint met trots, de wil om te winnen, gevolgd door samenwerking en het zal eindigen met meer succes. En bij samenwerking gaat het dan niet alleen over samenwerking tussen ondernemers onderling, tussen overheden en gemeenten onderling of tussen scholen onderling. Nee, het is juist belangrijk dat de 3 O’s (Ondernemers, Overheden en Onderwijsinstellingen) samenwerken en over het eigen gebied heen kijken. Dat zij hun belangen kenbaar maken én delen. 
 

Contact leggen met 3 O’s

Met het initiatief van de Business Awards Baronie van Breda is dan ook vanaf het begin contact gezocht en gelegd met deze 3 O’s. Dit om er voor te zorgen dat dit podium dat ondernemingen in de spotlights gaat zetten, breed wordt gedragen. Onderwijs en een voorwaarde scheppende overheid zijn daarbij onontbeerlijk en dat willen wij ook laten zien. De Business Awards Baronie van Breda is tot stand gekomen door de samenwerking van de 3 O’s. Zowel in de vorm van de instanties als in de personen van de organisatie. 
 

Samenwerken met partners

De video’s rondom de promotie van de Business Awards Baronie van Breda zijn gemaakt door studenten van de NHTV. De enquête waarop de kandidaten zijn geselecteerd, is tot stand gekomen door studenten van Avans Hogeschool en de hostessing danken wij aan het ROC (Singelcollege). Gemeente Breda, gemeente Oosterhout, gemeente Etten-Leur en REWIN hebben hun input geleverd en pijlers aangereikt voor het bouwen van dit podium.
 

Samenwerking zichtbaar maken

Hopelijk is het een voorbeeld en dient het als inspiratie voor hen die nog twijfelen en de neiging hebben te zeer in de eigen ‘O’ te blijven hangen. Bij de Business Awards Baronie van Breda ligt in ieder geval de uitdaging én de uitnodiging om de eerste stap te zetten of misschien ook al wel de tweede en derde om de samenwerking tussen de 3 O’s zichtbaar te maken. 

Kom in ieder geval op 3 april naar de uitreiking want daar ontmoet u ook de drive om van de Baronie van Breda een wereldregio te maken!