Onze samenwerking met het onderwijs

Awardshow Business Awards Baronie van Breda wordt geïnitieerd door de 3 O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemers). Niet voor niets zijn wij een samenwerking aangegaan met (de studenten van) de regionale onderwijsinstellingen NHTV, Avans Hogeschool en ROC West-Brabant. Lees er hier meer informatie over.
 

De samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers (3 O’s ) is van groot belang voor onze kenniseconomie. Deze samenwerking, ook wel de Triple Helix-samenwerking genoemd, moet leiden tot meer synergie. Synergie in optima forma ontstaat wanneer twee óf drie onderdelen van de Triple Helix op elkaar inspelen en elkaar stimuleren. 
 

Rol van het onderwijs in de Triple Helix 

Welke rol heeft onderwijs binnen de Triple Helix-samenwerking? In de relatie tussen overheid en onderwijs staat het begrip kennisinfrastructuur centraal. Partijen werken samen om een infrastructuur te ontwikkelen, waarin een ieder op optimale manier kennis kan ontwikkelen. Overheid investeert een aanzienlijk deel van haar budget in onderwijs. En onderwijs zorgt niet alleen voor nieuwe kennis: ook in de overdracht van kennis aan studenten wordt veel geïnnoveerd. In de relatie met ondernemers ligt de focus met name op innovatie: door gebruik van kennis is het bedrijfsleven in samenwerking met hoger onderwijs (research) in staat te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.
 

Uitdagingen van het onderwijs

Het onderwijs heeft in deze samenwerking specifieke uitdagingen, zoals het versterken van de (infra)structuur van het praktijkgericht onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan verdergaande zwaartepuntvorming, voortgezette bundeling en samenwerking met andere kennisinstellingen en bedrijven. De groei van het aantal studenten op masterniveau vergt uitbreiding van het aantal masteropleidingen in het hbo. Daarnaast vraagt het om goede doorstroommogelijkheden tussen hbo-bachelor en wo-master. Met het oog op zwaartepuntvorming willen hogescholen scherpe keuzes maken, passend bij hun profiel en regionale én sectorale samenwerkingsverbanden.
 

Economic Board West-Brabant

Zo’n Triple Helix-samenwerkingsverband wordt steeds vaker op regionaal niveau georganiseerd. Zo ook in West-Brabant. Recent is de Economic Board West-Brabant (EBWB) van start gegaan. Het doel? Welvaart en economische groei bevorderen, het versterken van de concurrentiepositie en stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren. Alle samenwerkende partners moeten hier de schouders onder zetten: we werken vanuit één ambitie, met één agenda. De West-Brabantse onderwijspartners vormen een belangrijk en essentieel onderdeel van dit initiatief. 
 

Samenwerken met NHTV, Avans Hogeschool en ROC West-Brabant 

Gezien het belang van het onderwijs, mag bij de Business Awards Baronie van Breda het onderwijsveld niet ontbreken. Voor de organisatie van de Business Awards Baronie van Breda, maken wij volop gebruik van de expertises van onder andere NHTV, Avans Hogeschool en ROC West-Brabant. Studenten van de NHTV maken de promotievideo’s van de genomineerden en studenten van HRM Avans Breda zijn betrokken bij het selectieproces. AKV St. Joost heeft gezorgd voor het ontwerp van de award die op 3 april wordt uitgereikt. De ontwerpkosten hiervan worden gesponsord door het Avans Ondernemerscentrum. ROC West-Brabant levert op 3 april de cateringmedewerkers.