Arie Rietveld

voorzitter van VNO-NCW Oosterhout

"Als voorzitter van VNO-NCW Oosterhout en vanuit mijn ondernemersrol binnen de gemeente Oosterhout (één van de drie gemeentes van de Baronie) steun ik het platform van deze Business Awards voor de ondernemers van de Baronie van Breda.

Het platform dat geboden wordt is een kans waar ondernemers van elkaar en anderen kunnen leren. Door kennisdeling maar ook via georganiseerde bijeenkomsten en belangenbehartiging draagt dit platform bij aan het verbeteren van de vestigingscondities binnen de gehele Baronie en dus ook van Oosterhout."